Turnkurs for barn og voksne

Turnkurs for barn og voksne

Påmelding for tidligere deltagere starter onsdag 9. mai kl.1200 Nye deltagere fra mandag 14.mai kl. 1200

Treningshuset eies og driftes av Oslo Turnforening og vi tilbyr derfor et bredt utvalg av turn med kompetente trenere

Turn, grunnlaget legges i gym og turn! Det er slagordet til Norges Gymnastikk og Turnforbund, og det er vi helt enige i. På våre turnstigepartier introduserer vi grunnleggende turnelementer gjennom styrke- og bevegelighetstrening, koordinasjonsøvelser, rytmeøvelser og apparattrening i de ulike turnapparatene vi har i vår turnhall. Vi jobber etter prinsippene i NGTFs treningskonsept Idrettens Grunnstige og vi ønsker å tilby den beste grunntrening uansett hvilken idrett man velger å forsette med.