Babysvømming 2-24 mnd

 

Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år der en av  foreldrene deltar aktivt i bassenget. Aktiviteten er en lekaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og det nye familiemedlem samt eventuelle søsken. Aktiviteten skal foregå på barnets premisser. Under babysvømming har foreldrene selv ansvaret for sitt barn.  Instruktøren skal gi råd og veiledning. Hovedmålet med å delta på babysvømming bør være å lære babyen å være trygg over og under vann, samt oppøve selvstendighet i vann, uansett dybde og temperatur. Også ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt kan man drive babysvømming. Babyer som har deltatt i organisert babysvømming, har falt i vannet i andre sammenhenger og reddet seg selv.

Første gang på babysvømming

Praktisk info

Viktig info ved påmelding

Meld deg på her