Turn

Hos Oslo Turnforening avd. Treningshuset trener vi rettet mot grenen Troppsgymnastikk innenfor turnsporten. Navnet på de ulike partiene forteller derfor noe om alderstrinnet de er ment for. Gymlek 2-5 år, Turnstigen 6-9 år og Troppsturn 10-14 år.