Turn på Treningshuset

Gym og turn fra tidlig alder stimulerer den motoriske utviklingen og gir et godt utgangspunkt for å bedrive idrett i mange år og oppleve gleden av fysisk aktivitet.

På våre turnpartier vil gymnaster og utøverne få utfolde seg i gymsal med mye turnutstyr. Gjennom styrke- og bevegelighetstrening, koordinasjon- og rytmeøvelser vil de få innføring i grunnleggende turnelementer og få muligheten til å utvikle sine ferdigheter innenfor vårt turntilbud. Vi har mestring, idrettsglede og trygg læringsarena i fokus, og jobber alltid for at alle våre medlemmer skal ha en god opplevelse på sitt turnparti. Vi har de ulike turntilbudene; Gymlek, Turnstigen og Tropp, samt Turn for Voksne. Alle partier er planlagt, veiledet og styrt av dyktige turntrenere i samråd med turnkoordinator.

 

TIMEPLAN HØST 2024
TIMEPLAN VÅR 2024

TERMINLISTE

UKEDATOHVAINFO
2017. maiGrunnlovsdagenall ordinær turnaktivitet utgår
2120. mai2. pinsedagall ordinær turnaktivitet utgår
2122.maiPåmelding åpner for alle som vil turne hos oss
2121-26. maiSiste treningsuke for alle turnpartier
2227.maiSiste trening for alle mandagspartier
3312-16. augustTurnskole
3526.aug-01.sep.Oppstart alle turnpartier
Praktisk informasjon