Turn på Treningshuset

Gym og turn fra tidlig alder stimulerer den motoriske utviklingen og gir et godt utgangspunkt for å bedrive idrett i mange år og oppleve gleden av fysisk aktivitet.

På våre turnpartier vil gymnaster og utøverne få utfolde seg i gymsal med mye turnutstyr. Gjennom styrke- og bevegelighetstrening, koordinasjon- og rytmeøvelser vil de få innføring i grunnleggende turnelementer og få muligheten til å utvikle sine ferdigheter innenfor vårt turntilbud. Vi har mestring, idrettsglede og trygg læringsarena i fokus, og jobber alltid for at alle våre medlemmer skal ha en god opplevelse på sitt turnparti. Vi har de ulike turntilbudene; Gymlek, Turnstigen og Tropp, samt Turn for Ungdom og Turn for Voksne. Alle partier er planlagt, veiledet og styrt av dyktige turntrenere i samråd med turnkoordinator.

 

TIMEPLAN HØST 2023
TIMEPLAN VÅR 2024

TERMINLISTE

UKEDATOHVAINFO
315-21. januarOppstart alle partier
316. januarOppstart TurnAkademiet
819-25. februarVinterferie all ordinær turnaktivitet utgår
1220. marsÅrsmøtepåvirker ikke ordinær trening
1325-31. marsPåeskeferieall ordinær turnaktivitet utgår
1401. aprilPåskeferieall ordinær turnaktivitet utgår
1801. maiArbeidernes dagall ordinær turnaktivitet utgår
1909. maiKristi himmelfartsdagall ordinær turnaktivitet utgår
2017. maiGrunnlovsdagenall ordinær turnaktivitet utgår
Praktisk informasjon