Praktisk informasjon

Informasjon om semesterstart

Alle våre turnpartier har oppstart i uke 3 for våren 2024 og avslutter i uke 21. Oppstart for høst 2024 er i uke 35 og holder på til uke 49. Vi holder til i St. Olavs gate 25, 0166 Oslo. Ved første trening må alle melde seg i resepsjon for registrering.

Påmelding

Når du skal turne hos oss

Bekledning

Til foreldre

Vilkår for påmelding og deltagelse

Medlemskontingent:

Alle aktive turnere må betale medlemskontingent hvert år. Medlemskontingenten gjelder hele kalenderåret og må betales i sin helhet, uavhengig av når på året man melder seg inn i foreningen. Oslo Turnforening har typen medlemskap som gjelder alle; enkeltmedlmskap. Medlemskap koster 475,-. Kontingenten inkluderer en ulykkesforsikring samt en avgift til Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Treningsavgift

Treningsavgiften er betaling for selve treningen. Størrelsen på avgiften er avhengig av alder og varighet/ hyppighet på treningen. Treningsavgiften går til å dekke våre kostnader til trenere, husleie, utstyr og administrasjon.

Påmelding – prioritering av deltagere

De som har turnet på Treningshuset foregående/ inneværende semester får muligheten til å melde seg på før nye medlemmer. Informasjon om når påmelding åpner vil bli sendt ut til medlemmer. Nye medlemmer finner informasjon om når påmelding åpner på vår nettside, facebook-side og instagram-konto.

Bestemmelser om barneidrett

«Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning». Vi følger retningslinjer for bestemmelser om barneidrett.

Foto og video

Det er forbud mot å ta bilder eller video under organisert trening hos oss, med mindre det er gitt annen informasjon. Foreningen gir skriftlig beskjed dersom det er tillatt å ta bilder, uttak kan være ved noen av våre arrangement.

Vi følger retningslinjer fra Idrettsforbundet:

Brudd på disse retningslinjene vil kunne føre til konsekvenser av ulik art. Vi setter pris på at foresatte snakker med barna om dette. Redd barna har en fin veiledning om Barn og sosiale medier.