Praktisk informasjon

Informasjon om semesterstart

Alle våre turnpartier har oppstart i uke 2 for våren 2023 og avslutter i uke 20. Vi holder til i St. Olavs gate 25, 0166 Oslo. Ved første trening må alle melde seg i resepsjon for registrering.

Påmelding

Når du skal turne hos oss

Bekledning

Til foreldre

Vilkår for påmelding og deltagelse

Påmelding – prioritering av deltagere

De som har turnet på Treningshuset foregående/ inneværende semester får muligheten til å melde seg på én uke før nye medlemmer. Informasjon om når påmelding åpner vil bli sendt ut til medlemmer. Nye medlemmer finner informasjon om når påmelding åpner på vår nettside.

Bestemmelser om barneidrett

«Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning». Vi følger retningslinjer for bestemmelser om barneidrett.

Foto og video

Det er forbud mot å ta bilder eller video under organisert trening hos oss, med mindre det er gitt annen informasjon. Foreningen gir skriftlig beskjed dersom det er tillatt å ta bilder, uttak kan være ved noen av våre arrangement.

Vi følger retningslinjer fra Idrettsforbundet:

Brudd på disse retningslinjene vil kunne føre til konsekvenser av ulik art. Vi setter pris på at foresatte snakker med barna om dette. Redd barna har en fin veiledning om Barn og sosiale medier.