Organisasjon

Oslo Turnforening er et idrettslag tilknyttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF). Som forening vil vi til enhver tid følge Norges Idrettsforbunds og NGTFs lovverk, retningslinjer og bestemmelser for idrettslag.

Foreningen tilbyr aktivitet ved to lokaler i Oslo:

Styret i foreningen velges av årsmøtet og sikrer at foreningen driftes forsvarlig.

Styret i Oslo Turnforening

Leder: Ann-Mari Steinsland

Nestleder: Marianne Frisvold Furuseth
Styremedlem: Kristin B. Axberg
Styremedlem: Odin Horne
Styremedlem: Kjetil Folkvord
Styremedlem: Bente Skogsrud
Styremedlem: Bente Christensen
Varamedlem:Nina R. Stien
Varamedlem:Morten M. Aslaksen

Organisasjonskart