Organisasjon

Oslo Turnforening er et idrettslag tilknyttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF). Som forening vil vi til enhver tid følge Norges Idrettsforbunds og NGTFs lovverk, retningslinjer og bestemmelser for idrettslag. Foreningen har en unik historie i norsk idrett og turn. I forbindelse med Oslo Turnforening sitt 150 års jubileum ble det laget en jubileumsbok hvor man kan lese vår fantastiske historie: Oslo Turnforening 150 år bok. I 2023 ble vi tildelt prisen Årets klubb.

Foreningen tilbyr aktivitet ved to lokaler i Oslo:

Styret i foreningen velges av årsmøtet og sikrer at foreningen driftes forsvarlig. Styret arbeider politisk. Det er administrasjonen i foreningen som ivaretar at foreningen driftes forsvarlig med saksbehandling og direkte kontakt med medlemmene.

Styret i Oslo Turnforening

Leder: Marianne Frisvold Furuseth
Nestleder: Bente Skogsrud
Styremedlem: Bente Christensen
Styremedlem: Kristin Bjerkli Axberg
Styremedlem: Nina Regine Stien
Styremedlem: Odin K. B. Horne
Styremedlem: Ole B. Humborstad
Varamedlem: Siw Svendsen

Kontrollkomité

Medlem: Anders Eckbo
Medlem: Lars Skar
Varamedlem: Ingar Hval
Varamedlem: Mai-Karin Midttun

Valgkomité

Leder: Åsne Øygard Danielsen
Medlem: Elisabeth Seljetun Ruud
Medlem: Hein Gulbrandsen
Varamedlem: Elisabeth Amundsen Sand

Organisasjonskart