Barnesvømming 2-7 år

 

Småbarnssvømming er for barn i alderen 2 til 7 år. All aktivitet som skjer i småbarnssvømmingen skal i størst mulig grad være basert på lek, sosialt samspill, glede og trivsel.

Småbarnssvømming skal være en aktivitet som de foresatte gjør sammen med sine barn, og de foresatte skal fungere som et bindeledd mellom instruktøren og barna. Med dette som utgangspunkt vil både barn og foresatte lære å mestre ulike ferdigheter.

Aktiviteten skal videre bidra til at barn og foresatte blir trygg i vann. Dette bidrar til at de kan aktivisere seg og oppleve mestring og glede på egenhånd

Småbarnssvømming skal være basert på lekaktiviteter som gjør at barna lærer seg å utnytte vannets egenskaper (dykke-flyte-gli-fremdrift), og mestre ferdigheter som er viktige ut i fra et selvbergingsperspektiv.

Praktisk info

Viktig info ved påmelding

Meld deg på her