Gymlek 2-5 år

 

Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktiviteter for barn. I konseptet gymlek kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsesstrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter (www.gymogturn.no).

Vi har to tilbud innenfor Gymlek:

Gymlek Foreldre & Barn 2-3 år (f. 2021-2020)

Aktivitet i sal sammen med foresatte der vi setter motorisk utvikling og kontakt mellom barn og foreldre i sentrum. Oppvarmingen kan bestå av dans til musikk og ulike typer leker samt grunnleggende turnøvelser. Vi trener på ulike turnbegreper og lærer litt om hvordan vi bruker kroppen når vi turner. Videre vil treningen gå over til aktivitet i forskjellige turnapparater som bom, airtrack, trampett, ribbevegg og matter. Instruktørene veileder og styrer timen, men foresatt har ansvaret for å tilpasse aktivitetene og utfordre eget barn der det er nødvendig. Foresatte må også kle seg for aktiviteten og delta aktivt.

Gymlek 4-5 år (f. 2019-2018)

Aktivitet i sal sammen med trenere, og foreldre er med ved behov. Oppvarmingen kan bestå av dans til musikk og ulike typer leker, samt grunnleggende turnøvelser. Vi trener på ulike turnbegreper og lærer litt om hvordan vi bruker kroppen når vi turner. Videre vil treningen gå over til aktivitet i forskjellige turnapparater som bom, airtrack, trampett, ribbevegg og matter. Hovedmålet er å tilrettelegge for et aktivitetsmiljø som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering i trygge omgivelser. Barna skal øve på å følge instrukser og delta på aktivitet uten foresatte.

 

 

Påmelding