Påmelding turn og basseng

Vent litt mens vi henter kalenderen…

Påmelding Turn høsten 2024

Alle som ønsker å melde seg på turn for høsten 2024 benytter seg av lenkene under til ønsket parti. Påmelding skjer via Spond. Husk å les «Vilkår for påmelding» før du melder på.

Gymlek:

Turnstigen:

TurnAkademiet:

Tropp:

Turn for Voksne:

Du finner mer informasjon om våre partier og kurs på turn og basseng.

Retningslinjer for påmelding basseng

  1. Dersom barnet har en profil fra før, logg inn og følg instruksene. Ta kontakt dersom du ikke får til.
  2. Eller, om barnet ikke har profil hos oss fra før (det vil si om hun/ han har turnet eller gått på baby/ barnesvømming hos oss tidligere), fyll inn informasjon og følg instruksene.

Vilkår for påmelding og deltagelse for turn

Medlemskontingent:

Alle aktive turnere må betale medlemskontingent hvert år. Medlemskontingenten gjelder hele kalenderåret og må betales i sin helhet, uavhengig av når på året man melder seg inn i foreningen. Oslo Turnforening har typen medlemskap som gjelder alle; enkeltmedlmskap. Medlemskap koster 475,-. Kontingenten inkluderer en ulykkesforsikring samt en avgift til Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Treningsavgift

Treningsavgiften er betaling for selve treningen. Størrelsen på avgiften er avhengig av alder og varighet/ hyppighet på treningen. Treningsavgiften går til å dekke våre kostnader til trenere, husleie, utstyr og administrasjon.