Våre tilbud
TIMEPLAN HØST 2024

Velkommen til turn på Treningshuset!

Vi tilbyr turn for barn, unge og voksne. Våre yngste fra 2 år begynner på foreldre og barn trening og våre eldste, fra 19 år, turner på Turn for Voksne.

Påmelding

Påmelding for høst 2024 er åpen for alle som ønsker og turne hos oss! Påmelding for alle partier skjer via Spond og lenker til partiene finner du lenger ned på siden.

Vi oppfordrer og ønsker at alle som vil bli medlem hos oss leser praktisk informasjon og spesielt nøye «vilkår for påmelding og deltagelse».

Viktig informasjon ved påmelding!

Alle aktive turnere må betale medlemskontingent hvert år. Medlemskontingent gjelder fra 1. januar til 31. desember. Lovpålagt forsikring for medlemmet og avgifter til NGTF. Kontingenten gjelder for ett kalender år og betales som en engangssum fakturert ved siden av treningsavgift. Se forklaring under.

Medlemskontingent:

Alle aktive turnere må betale medlemskontingent hvert år. Medlemskontingenten gjelder hele kalenderåret og må betales i sin helhet, uavhengig av når på året man melder seg inn i foreningen. Oslo Turnforening har typen medlemskap som gjelder alle; enkeltmedlemskap. Medlemskap koster 475,-. Kontingenten inkluderer en ulykkesforsikring samt en avgift til Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Treningsavgift

Treningsavgiften er betaling for selve treningen. Størrelsen på avgiften er avhengig av alder og varighet/ hyppighet på treningen. Treningsavgiften går til å dekke våre kostnader til trenere, husleie, utstyr og administrasjon.

Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å spørre, og send en e-post til Turnkoordinator, malinkaurin.husevag@osloturn.no.

Se timeplan for høst 2024 her

Lenker til påmelding

Gymlek:

Turnstigen:

TurnAkademiet:

Tropp:

Turn for Voksne: