Årsmøte i Oslo Turnforening

Tirsdag 29. mars kl. 1800

St. Olavsgate 25, 0166 Oslo – 2.etasje.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være administrasjonen i hende senest 1.mars 2022. Saker kan sendes pr e-post til daglig leder Fredrik Schøyen: fredrik@osloturn.no, eller pr. post til Oslo Turnforening, Eikenga 6, 0579 Oslo.

Merk e-post eller brev: ”Sak til årsmøtet for 2021”.

 Vi minner om at for å være stemmeberettiget må man ha betalt medlemsavgiften. For nye medlemmer i 2022 må de ha betalt medlemsavgiften senest 1 måned før årsmøtet og være fylt 15 år.

Foresatte kan ikke stemme på vegne av sine barn.

Årboken med informasjon og saker vil være tilgjengelig 14 dager før møtet.

 

 VELKOMMEN!