Turnstigen 6-9 år

Nye kurs starter uke i uke 3

Troppsgymnastikk er grenen alle partiene trener her på avd. Treningshuset. Turnstigen er navnet på partiene for barn i alderen 6 – 9 år.

Grunnlaget legges i gym og turn! Det er slagordet til Norges Gymnastikk og Turnforbund, og det er vi helt enige i. På våre turnstigepartier introduserer vi grunnleggende turnelementer gjennom styrke- og bevegelighetstrening, koordinasjonsøvelser, rytmeøvelser og apparattrening. Vi jobber etter prinsippene i NGTFs treningskonsept Idrettens Grunnstige og vi ønsker å tilby den beste grunntrening uansett hvilken idrett man velger å forsette med.

barneturn

Barn 6 – 9 år

For barn 6 – 9 år er dette vårt treningstilbud. Vi ønsker å tilby barn i denne aldergruppen en variert treningsdag, enten man trener 1 eller 2 dager i uken. Treningen varer i 60 minutter. Semesteret går fra uke 3 til og med uke 19.

Gymnastikk og lek er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse.

 

Påmeldingen åpner ons 24 november kl. 12 for medlemmer og 26. november for nye

Husk at det er barnets personalia som skal legges inn.

Ved påmelding binder man seg til fast dag og tid med eget ansvar for å møte opp. Treningshuset vil ikke kompensere for tapt oppmøte.
Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.