Turnstigen 6-9 år

Nye kurs starter uke 34

Semesterstart for alle turnpartier er i uke 34 tom uke 49

 

barneturn

Troppsgymnastikk er grenen alle partiene trener her på avd. Treningshuset. Turnstigen er navnet på partiene for barn i alderen 6 – 9 år.

Grunnlaget legges i gym og turn! Det er slagordet til Norges Gymnastikk og Turnforbund, og det er vi helt enige i. På våre turnstigepartier introduserer vi grunnleggende turnelementer gjennom styrke- og bevegelighetstrening, koordinasjonsøvelser, rytmeøvelser og apparattrening. Vi jobber etter prinsippene i NGTFs treningskonsept Idrettens Grunnstige og vi ønsker å tilby den beste grunntrening uansett hvilken idrett man velger å forsette med.

Barn 6 – 9 år

For barn 6 – 9 år er dette vårt treningstilbud. Vi ønsker å tilby barn i denne aldergruppen en variert treningsdag, enten man trener 1 eller 2 dager i uken. Treningen varer i 60 minutter.

Gymnastikk og lek er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse.

Påmeldingen er åpen

Husk at det er barnets personalia som skal legges inn.

Ved påmelding binder man seg til fast dag og tid med eget ansvar for å møte opp. Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at man selv har ansvar for å møte opp. Treningshuset vil ikke kompensere for tapt oppmøte.
Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.