Gymlek f. 2020-2017

Oppstart i uke 2

Gymnastikk og lek er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Gymlek er navnet på partiene for de yngste barna. Dette konseptet fokuserer på introduksjon av turn gjennom lek og lystbetonte aktiviteter. Her legges det vekt på både grov- og finmotoriske ferdigheter, samt grunnleggende elementer innen turn. Våre partier starter opp i uke 2 og varer frem til uke 20. Det er ingen ordinær turnaktivitet i uke 8 eller i uke 14.

Gymlek 2

Gymlek Foreldre og barn 2 – 3 år
Turnaktivitet i sal sammen med foresatte der vi setter motorisk utvikling og kontakt mellom barn og foreldre i sentrum. Oppvarmingen kan bestå av lek med baller, erteposer, ringer, musikk, sang, og lignende. Videre vil aktiviteten gå over til en rundløype med forskjellige turnapparater som bom, airtrack, trampett og matter tilpasset småbarn. Instruktørene veileder og styrer timen, men foresatt har ansvaret for å tilpasse aktivitetene og utfordre eget barn der det er nødvendig. Foresatte må også kle seg for aktiviteten og delta aktivt.

Gymlek 4 – 5 år

Turnaktivitet i sal sammen med trenere der vi legger vekt på barnets psykiske og motoriske utvikling. Oppvarmingen kan bestå av løping, dans og grunnleggende turnøvelser. Det er også lek med baller, erteposer, ringer, hoppetau og lignende. Videre trenes det på forskjellige turnelementer i en rundløype i våre turnapparater; airtrack, bom, trampett, matte.

Vi ønsker at foresatte oppholder seg et annet sted enn inne i turnhallen slik at trenerne får full oppmerksomhet fra barna. For noen barn kan dette være skummelt og utfordrende, og vi ønsker i de tilfellene at vi sammen kommer frem til en god løsning for barnet og treneren.

Våre Gymlekpartier trener i helgene. Se timeplan for oversikt over tid og dag.

Påmeldinn finner du here

Ved påmelding binder man seg til fast dag og tid med eget ansvar for å møte opp. Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at man selv har ansvar for å møte opp. Treningshuset vil ikke kompensere for tapt oppmøte. Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.