Henteavtale

Vi har tidligere hatt henteavtale for turnakademiet, men går bort fra denne ordningen våren 2022. Barna kan da enten gå selv etter skoletid ned til treningshuset eller leveres av f.eks. foresatte. Vi oppfordrer de barna som går på samme skole til å gå sammen til trening.

For flere spørsmål ta gjerne kontakt med oss på post@treningshuset.no.