TurnAkademiet

TurnAkademiet – oppstart høst 2023
På TurnAkademiet vil barn i 2.-5. klasse ha mulighet til å trene turn sammen med et kompetent og motivert trenerteam. TurnAkademiet er en variert læringsarena med fokus på turn og gymnastikk. Turnakademiet er et treningskonsept som baserer seg på turngrenen troppsgymnastikk. Tilbudet er lagt opp for å passe slik at barna kan dra rett fra skolen til trening og kan fungere som et alternativ til AKS. Vårt mål er at alle barn skal føle trivsel, mestring og trygghet. På TurnAkademiet vil gymnastene møte nye og varierte utfordringer, samtidig som vi er opptatt av å ha det gøy underveis. Oslo Turnforening er utstyrt med airtrack, trampett, springbrett og annet utstyr.
Hvem kan begynne på TurnAkademiet?TurnAkademiet er for alle jenter og gutter i 2.-5. klasse på tirsdager. Man trenger ikke å ha turnet tidligere for å begynne hos oss, det eneste vi ønsker er at de som begynner skal ha lyst til å turne. Vi har stort fokus på å tilrettelegge treningen tilpasset barnas behov og ferdigheter, slik at TurnAkademiet vil være et godt tilbud selv om man er nybegynner eller allerede har turnet en stund.

Grunnlaget legges i gymnastikk og turn, og TurnAkademiet kan derfor også være et bra supplement om man driver eller satser på annen idrett. I turn er det variasjon i øvelser og aktiviteter som gir bred bevegelseserfaring som igjen stimulerer motorisk utvikling. Ferdigheter i koordinasjon, balanse, hurtighet, rytme, styrke og bevegelighet gir et godt grunnlag. Vi har fokus på apparatene airtrack, trampett og matte hvor vi jobber med forskjellige grunnelementer som håndstående, ruller, hjul og hopp, og jobber oss videre mot stifter, flikk-flakker og saltoer av forskjellige slag når man mestrer det grunnleggende.

Hvilke kurs tilbyr vi på TurnAkademiet:

  • TurnAkademiet 2-5 klasse tirsdag 15.00-16.25

Vi holder åpent fra 14.30-16.30 og det er lagt opp til aktivitet i sal fra klokken 15.00-16.25

Hvem jobber på TurnAkademiet:

Alle våre trenere innehar høy kompetanse med nødvendige trener- og sikringskurs, i tillegg til flere års erfaring som både trenere og gymnaster.

Betaling

Man melder seg på TurnAkademiet for et semester om gangen. Om man ikke ønsker å fortsette på TurnAkademiet neste semester skjer dette automatisk. Treningshuset vil ikke kompensere for tapt oppmøte grunnet sykdom eller andre årsaker. Det er ikke mulig å ta igjen tapte dager ved å delta på andre dager eller ved å få refundert avgiften. Vi ber om forståelse for dette.

Kurset betales i sin helhet ved påmelding.