Troppsturn f. 2012-2009

Oppstart i uke 2

Påmeldingen finner du her

Gymnastikk og lek er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Troppsgymnastikk er grenen alle våre partier trener etter. Troppsturn er navnet på partiene i alderen 10-14 år. Her trenes man hovedsakelig i apparatene airtrack og trampett. Hver økt inneholder oppvarming, styrketrening, tøying, koordinasjon og teknikktrening. Her jobbes det med grunnelementer som ruller, håndstående, hjul og forskjellige hopp som leder videre mot stift, flikk-flakk og saltoer av forskjellige slag. Troppsturn er en gren med mye fart og høye hopp.

Barneturn_02

Troppsturn 10 – 13 år

1 dag per uke, for nybegynnere

2 dager per uke for de som ønsker å trene mer

Semesteret starter i uke 2 og varer frem til og med uke 20. Det er ingen turnaktivitet i uke 8 eller i uke 14.

Våre Troppspartier trener på ulike dager i løpet av uken, se timeplan for oversikt over tid og dag.

 

Ved påmelding binder man seg til fast dag og tid med eget ansvar for å møte opp.  Treningshuset vil ikke kompensere for tapt oppmøte.
Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.