Troppsturn 10-14 år

Nye kurs starter i uke 3 og varer t.o.m uke 20.

Påmeldingen åpner onsdag 30.10 kl. 12.00 for eksisterende medlemmer og mandag 4.november for nye deltakere.

Barneturn_02

Gymnastikk og lek er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse.

Troppsturn 10 – 14 år

1 dag per uke, for nybegynnere

2 dager per uke, for noe øvede

3 dager per uke, for viderekommende

Husk at det er barnets personalia som skal legges inn.

Ved påmelding binder man seg til fast dag og tid med eget ansvar for å møte opp. Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at man selv har ansvar for å møte opp. Treningshuset vil ikke kompensere for tapt oppmøte.
Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.