Troppsturn 10-14 år

Nye kurs starter uke 34

Semesterstart for alle Turnpartier er i uke 34 og varer tom uke 49.

 

Barneturn_02

Gymnastikk og lek er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Troppsgymnastikk er grenen alle våre partier trener etter. Troppsturn er navnet på partiene i alderen 10-14 år.

Troppsturn 10 – 14 år

1 dag per uke, for nybegynnere

2 dager per uke, for noe øvede

Påmeldingen er åpen

Husk at det er barnets personalia som skal legges inn.

Ved påmelding binder man seg til fast dag og tid med eget ansvar for å møte opp. Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at man selv har ansvar for å møte opp. Treningshuset vil ikke kompensere for tapt oppmøte.
Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.