Troppsturn 10-14 år

Gymnastikk og lek er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse.

Turnstigen 10 – 14 år

1 dag per uke, for nybegynnere

Troppsturn 10 – 14 år
2-3 dager i uken, øvet