Gymlek foreldre&barn 2-3år

Lekeaktiviteter i gymnastikksal sammen med foreldre/foresatte, der vi setter motorisk utvikling og kontakt mellom barnet og den voksne i sentrum. Her leker vi med baller, erteposer, ringer, musikk, sang, turnapparater, etc. Det vil være 3-4 instruktører på partiet.