Årsmøte Oslo Turnforening

Årsmøte Oslo Turnforening

9. juni i St. Olavsgate 25

Årsmøtet for 2020 er utsatt og vil avholdes onsdag den 9.juni i St. Olavsgate 25