Barnesvømming 2-7 år

Nye kurs starter uke 35

Kursstart barnesvømming starter fra 24. august uke 35 og varer t.o.m. uke 51.

Påmeldingen åpner onsdag 29. juli  kl. 12.00 for eksisterende medlemmer og mandag  3. august for nye deltakere.

Lek og svømmeopplæring i basseng for barn i alderen 2-7 år. Barnet lærer å bli trygg og selvstendig i vann. En lærerik, morsom og sosial aktivitet. Temperaturen i vannet er ca 32 grader.
  • Kun en voksen pr. barn i vannet.
  • Ved uhell som avføring og oppkast  i bassenget må kurs avlyses og bassenget stenges resten av dagen. Det vil ikke bli kompensert for tapte kursdager hvis dette skjer.
  • Alle foreldre må selv ta ansvar for å ha utstyret i orden og at barna er friske.
  • Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.