Barnesvømming 2-7 år

Nye kurs starter fra mandag 6. januar

Nye kurs starter i uke 2 og varer t.o.m uke 25.

Påmeldingen åpner onsdag 30.10 kl. 12.00 for eksisterende medlemmer og mandag 4.november for nye deltakere.

Treningshuset

Lek og svømmeopplæring i basseng for barn i alderen 2-7 år. Barnet lærer å bli trygg og selvstendig i vann. En lærerik, morsom og sosial aktivitet. Temperaturen i vannet er ca 32 grader.
  • Kun en voksen pr. barn i vannet.
  • Ved uhell som avføring og oppkast  i bassenget må kurs avlyses og bassenget stenges resten av dagen. Det vil ikke bli kompensert for tapte kursdager hvis dette skjer.
  • Alle foreldre må selv ta ansvar for å ha utstyret i orden og at barna er friske.
  • Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.