Babysvømming 2-24 mnd

Nye kurs starter 28. mars og 14. april

Lørdags kursene starter 28. mars og varer t.o.m. 06.juni, påmeldingen åpner torsdag 20. februar kl. 1200 for eksisterende medlemmer og for nye medlemmer mandag 24. februar kl. 1200

Kursstart alle dager bortsett fra lørdag starter fra 14. april uke 16 og varer t.o.m. uke 25. Påmeldingen åpner mandag 2. mars kl. 12.00 for eksisterende medlemmer og torsdag  5. mars for nye deltakere.

 

For timeplan se her

Treningshuset

Lek og øvelser i vann for barn i alderen 2 – 24 mnd. Målet er å gjøre barnet trygg og selvstendig. Foreldre deltar aktivt i bassenget. Barnet kan starte allerede fra de er åtte uker og bør være 4 kg. 

  • Kun en voksen pr. barn i vannet.
  • Alle babyer må ha spesial badebuksebleier. Engangsbleier er ikke tillatt. Ved uhell som avføring og oppkast  i bassenget må kurs avlyses og bassenget stenges resten av dagen.
  • Det vil ikke bli kompensert for tapte kursdager hvis dette skjer. Alle foreldre må selv ta ansvar for å ha utstyret i orden og at barna er friske.
  • Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.