Årsmøte 25. mars 2020

I Oslo Turnforening

INNKALLING

ÅRSMØTET FOR 2019

I OSLO TURNFORENING

AVHOLDES

ONSDAG 25. MARS 2020

Kl 18.00

i St. Olavsgate 25, Oslo – 2.etasje.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være administrasjonen i hende senest 25.februar 2020. Saker kan sendes pr e-post til daglig leder Fredrik Schøyen: fredrik@osloturn.no, eller pr. post til Oslo Turnforening, Eikenga 6, 0579 Oslo.

Merk e-post eller brev ”Sak til årsmøtet”.

 

Vi minner om at for å være stemmeberettiget må man ha betalt medlemsavgiften. For nye medlemmer i 2020 må de ha betalt medlemsavgiften senest 1 måned før årsmøtet og være fylt 15 år.

Foresatte kan ikke stemme på vegne av sine barn.

 

VELKOMMEN!

 

 

Her finner du årboken for 2018.

Årbok 2018