Hederstegn utdelt på årsmøte

Jacob Karlsen, Jorunn Wigaard, Turid Hemer og Harald Jørgensen

 

Fra venstre – Jacob Karlsen – fortjenestemedalje i sølv for aktive, Jorunn Wigaard – 25 års medlemskap,

Turid Hemer – æresmedlem og Harald Jørgensen – fortjenestemedalje i gull

 

Her finner du årboken for 2018.

Årbok 2018