Årsmøtet avholdes onsdag 29. mars 2023 kl. 1800 i St. Olavsgate 25, 0166 Oslo

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være administrasjonen i hende senest 1.mars 2023. Saker kan sendes pr e-post til daglig leder Fredrik Schøyen: fredrik@osloturn.no, eller pr. post til Oslo Turnforening, Eikenga 6, 0579 Oslo.

Merk e-post eller brev: ”Sak til årsmøtet for 2022”.

Vi minner om at for å være stemmeberettiget må man ha betalt medlemsavgiften. For nye medlemmer i 2023 må de ha betalt medlemsavgiften senest 1 måned før årsmøtet og være fylt 15 år.

Foresatte kan ikke stemme på vegne av sine barn.

Årboken med informasjon og saker vil være tilgjengelig senest en

Det vil i starten på årsmøtet bli vist en presentasjon av hva våre utøvere har oppnådd av resultater i 2022. Videre vil det midtveis avholdes en pause, hvor det vil være et live intervju med Harald Wigaard (æresmedlem) og Sofus Heggemsnes, hvor de to forteller og sammenligner karrierene.