Troppsturn 10-14 år

Nye kurs for barn & ungdom fra 10-14 år starter i januar 2018. 

Kursene går fra uke 3 tom uke 19.

Barneturn_02

Gymnastikk og lek er grunnleggende aktiviteter for barn og unge. Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung alder kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse.

Troppsturn 10 – 14 år

1 dag per uke, for nybegynnere

2 dager pr uke nybegynner/øvet

3 dager pr uke øvet

Husk at det er barnets personalia som skal legges inn.

Ved påmelding binder man seg til fast dag og tid med eget ansvar for å møte opp. Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at man selv har ansvar for å møte opp. Treningshuset vil ikke kompensere for tapt oppmøte.
Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.

NB Angrerett gjelder kun til 14 dager før kursstart!