Fritrening Basseng

Fra og med mandag 03.juli har bassenget sommeråpningstid: