Barnesvømming 2-7 år

Høstens kurs starter fra mandag 12.august

Nye kurs starter i uke 33 og varer t.o.m uke 51.

Påmeldingen åpner onsdag 22.mai  kl. 1200 for eksisterende medlemmer og mandag 27.mai for nye deltakere.

Treningshuset

Lek og svømmeopplæring i basseng for barn i alderen 2-7 år. Barnet lærer å bli trygg og selvstendig i vann. En lærerik, morsom og sosial aktivitet. Temperaturen i vannet er 32-34 grader.
  • Kun en voksen pr. barn i vannet.
  • Ved uhell som avføring og oppkast  i bassenget må kurs avlyses og bassenget stenges resten av dagen. Det vil ikke bli kompensert for tapte kursdager hvis dette skjer.
  • Alle foreldre må selv ta ansvar for å ha utstyret i orden og at barna er friske.
  • Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.