Barnesvømming 2-7 år

Vårens kurs starter fra mandag 07.januar.

Nye kurs starter mandag 07.januar og varer t.o.m uke 25.

Påmeldingen åpner fredag 2. november kl. 1200 for eksisterende medlemmer og onsdag 7.november for nye deltakere.

Treningshuset

Lek og svømmeopplæring i basseng for barn i alderen 2-7 år. Barnet lærer å bli trygg og selvstendig i vann. En lærerik, morsom og sosial aktivitet. Temperaturen i vannet er 32-34 grader.
  • Kun en voksen pr. barn i vannet.
  • Ved uhell som avføring og oppkast  i bassenget må kurs avlyses og bassenget stenges resten av dagen. Det vil ikke bli kompensert for tapte kursdager hvis dette skjer.
  • Alle foreldre må selv ta ansvar for å ha utstyret i orden og at barna er friske.
  • Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.