Barnesvømming 2-7 år

Nye kurs starter 3.januar 2018

Nye kurs onsdag – fredag starter i uke 1 og varer t.o.m uke 12. (12 uker kurs)

Nye kurs mandag & tirsdag starter i uke 2 og varer t.o.m uke 12. ( 11 uker kurs)

Påmeldingen åpner for eksisterende medlemmer onsdag 15.11.17 kl. 12:00. Nye medlemmer kan melde seg på fra onsdag 22.11.17 kl. 12:00.

Treningshuset

Lek og svømmeopplæring i basseng for barn i alderen 2-7 år. Barnet lærer å bli trygg og selvstendig i vann. En lærerik, morsom og sosial aktivitet. Temperaturen i vannet er 32-34 grader.
  • Kun en voksen pr. barn i vannet.
  • Ved uhell som avføring og oppkast  i bassenget må kurs avlyses og bassenget stenges resten av dagen. Det vil ikke bli kompensert for tapte kursdager hvis dette skjer.
  • Alle foreldre må selv ta ansvar for å ha utstyret i orden og at barna er friske.
  • Trening skjer på eget ansvar. Alle foreldre er ansvarlig for sitt eget barns sikkerhet ved opphold på senteret.